Avrasya Gümrük Birliği

Avrasya Gümrük Birliği

Dış ticaretindeki bölgesel anlaşmaları artırma isteğinde olan Türkiye, coğrafi yakınlığı ve önemli alternatif pazarlar oluşturması yönüyle Avrasya Gümrük Birliği alanına dahil olmayı ciddi bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği'nin devamına teorik olarak olumsuz katkısı olmayacak olan bu girişim esasen Avrasya Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması imzalanması temelinde değerlendiriliyor.

Ancak özellikle menşe kümülasyonu oluşturulması, Avrupa Birliği'nin olası itirazları bu yöndeki girişimlerin önündeki en önemli engelleri oluşturuyor.

Avrasya Birliğine dahil olan ülkelerin birçoğunun sanayi altyapısı açısından Türkiye'den geri olması, emtia temini açısından ciddi avantajlar sunması muhtemel bir ticaret anlaşmasını Türkiye açısından cazip kılan unsurların başında geliyor.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.