Avrupa Birliği Bisiklet İthalatı

Avrupa Birliği Bisiklet İthalatı

AB Komisyonu, Çin'den bisiklet ithalatında uygulanmakta olan damping önlemine ilişkin önlem süresinin biteceği tarih hakkında bildirim tebliği yayımladı.

Yürürlükteki önlemlerin süresi 6 Haziran 2018 tarihinde sona erecek ve AB'li üreticilerin bu tarihten önce gözden geçirme soruşturması açılması için yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Mevcut önlemler 10 yıldan uzun bir süredir uygulanmakta olup, AB piyasasını Çin'li firmaların yıkıcı rekabetinden korumayı amaçlıyor.

Avrupa Bisiklet Üreticileri Birliği'nin (EBMA) sürece müdahil olması ve %48.5 oranındaki mevcut önlemin devamı yönünde etkin bir şekilde rol alması bekleniyor.

Olası bir Gözden Geçirme Soruşturmasının azami 9 ay içinde tamamlanması gerekiyor. Mevcut önlem elektrikli bisikletler için söz konusu olmayıp bu tür bisikletler için %6 oranında ithalat vergisi uygulanıyor.

Bu makalenin uzunluğu 105 kelimedir.