Avrupa Birliği Çin Menşeli Rüzgar Kulelerine Damping Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Çin Menşeli Rüzgar Kulelerine Damping Soruşturması Açtı

Avrupa Komisyonu Çin'den ithal edilen çelik rüzgar türbinleri için anti-damping soruşturması açtığını 21 Ekim 2020 tarihli Birlik Resmi Gazetesi’nde ilan etti. Soruşturma Avrupa Rüzgar Kulesi Derneği'nin (EWTA) söz konusu kulelerin yüksek miktarda ve düşük kıymetlerle ithal edilerek yerli üretime zarar verdiği hususlarını içeren 9 Eylül 2020 tarihli şikayeti üzerine başlatıldı.

Avrupa Komisyonu başvurunun yeterli kanıt içerdiği sonucuna vararak damping iddiasının incelenmesine karar verdi ve Soruşturma Dönemi 1 Temmuz 2019- 30 Haziran 2020 olarak belirlendi. İlgili tüm tarafların Bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde Komisyon’a başvurması gerekiyor.

AB bünyesinde bugüne kadar 28'i Çin'den gelen ürünler olmak üzere çelikle ilgili 48 ticaret politikası savunma önlemi soruşturması yürütüldü. 

Bu makalenin uzunluğu 104 kelimedir.