Avrupa Birliği Demir Çelik Korunma Önleminin Türkiye Üzerindeki Etkisi Artıyor

Avrupa Birliği Demir Çelik Korunma Önleminin Türkiye Üzerindeki Etkisi Artıyor

Avrupa Birliği tarafından demir-çelik ithalatına getirilen korunma önleminin Türkiye demir-çelik sektörü üzerindeki etkilerinin derinleşmesi bekleniyor.

Türkiye açısından en önemli pazarlardan olan ABD'nin tarife artırımları sonrasında, AB'nin de geçmiş performans esaslı kotaya dayanan korunma önlemini devreye alması, çok önemli bir başka pazarın da Türk ihracatçılar açısından zorluğunu artırdı.

AB Komisyonundan geçen hafta yapılan açıklamada korunma önleminin 2021 Temmuz ayına kadar uygulanmasının öngörüldüğü, ABD pazarındaki gelişmelerin küresel düzeyde yol açtığı arz dengesizliklerinin AB'li üreticileri en az şekilde etkilemesi için korunma önlemine büyük önem verildiği vurgulandı.

Türkiye'nin geçmiş yıllardaki performansına kıyasla belirlenen kotanın son derece yetersiz kalacağı (gerçekleşen ihracatın yaklaşık %60'ı), özellikle yılın ilk aylarında belirlenen kotanın hızlıca tükeneceği öngörülüyor. Ancak, belirlenen ülke spesifik kotalar yılın son çeyreğinde uygulanmadığından Ekim-Aralık döneminde ihracatın bir miktar artması Türk ihracatçıları açısından olumlu bir etmen olarak görülüyor.

Bu makalenin uzunluğu 127 kelimedir.