Avrupa Birliği, DTÖ e-Ticaret Müzakereleri için Pozisyonunu Açıkladı

Avrupa Birliği, DTÖ e-Ticaret Müzakereleri için Pozisyonunu Açıkladı

Elektronik ticaretin dünya genelindeki gittikçe hızlanan artış trendine karşın bu alanda çok taraflı bir düzenleme çerçevesinin bulunmaması etkinlik kaybına neden olmasının yanı sıra ilave işlem maliyetlerine de yol açıyor.

Bu mahsurların giderilebilmesi ve ticaretin artırılabilmesi için özellikle Avrupa Birliği, DTÖ bünyesinde elektronik ticaret düzenlemelerinin çok taraflı bir niteliğe kavuşturulmasını hedefliyor. Bu amaçla,AB 3 Mayıs 2019 tarihinde e-ticaret görüşmeleri için müzakere pozisyonunu ilan etti.

AB pozisyonunun en önemli unsurları arasında e-imza ve e-sözleşmelerin hukuken geçerlilik kriterlerinin belirlenmesi, elektronik ortamda tüketici güvenliğini artıracak altyapı tedbirlerinin geliştirilmesi, “spam” bildirimlerin engellenmesi, sınır ötesi satışları önleyen tarife dışı engellerin asgari seviyelere indirilmesi, kişisel verilerin korunması için alınacak önlem çerçevesinin belirlenmesi, kaynak kodu açıklama zorunluluğunun yasaklanması, elektronik işlemlerde gümrük vergilerinin kalıcı olarak önlenmesi gibi konular öne çıkıyor.

DTÖ, elektronik ticaret müzakereleri 13-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında Cenevre’de yürütülecek.     


Bu makalenin uzunluğu 131 kelimedir.