Avrupa Birliği Endonezya’nın Hammadde Ticaretine Yönelik Kısıtlamalarını DTÖ’ye Götürdü

Avrupa Birliği Endonezya’nın Hammadde Ticaretine Yönelik Kısıtlamalarını DTÖ’ye Götürdü

Avrupa Birliği Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) yaptığı bildirimle Endonezya’nın hammaddelerdeki ihracat kısıtlamaları ve yerli ürün sübvansiyonları konusunda konsültasyon başlatılmasını talep etti.

27 Kasım 2019 tarihli bildirimde AB, Endonezya’nın başta nikel, demir cevheri, krom, kömür, metal hurda ve döküntü olmak üzere hammaddelerin ihracatına getirdiği kısıtlama, lisans ve pazarlama şartlarının DTÖ kurallarına aykırı olduğunu iddia etti. Ayrıca bu tür ürünlerin ithalatına sağlanan vergi muafiyetlerinin de yasaklanan sübvansiyon türlerine girdiği ve bu konunun da konsültasyonda ele alınması gerektiği ifade edildi.

DTÖ konsültasyonları taraf ülkelere aralarındaki anlaşmazlıkları müzakere ile sonuçlandırma imkanı taşırken, 60 gün içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde şikayetçi ülkeye konuyu Panele taşıma olanağı sağlıyor.

Bu makalenin uzunluğu 100 kelimedir.