Avrupa Birliği güneş panelleri düzenlemesi

Avrupa Birliği güneş panelleri düzenlemesi

Avrupalı güneş enerjisi endüstrisi temsilcileri, Brüksel tarafından Çin menşeli ürünlere karşı konulan ilave vergilerin uzun vadede Avrupa Birliği'nin aleyhine sonuçlar doğuracağını savundu.

Avrupa Birliği dün itibariyle Çin'de üretilen güneş panelleri için asgari vergi haddi temeline dayanan bir uygulamayı yürürlüğe koydu.

Bu yeni düzenlemelerin AB'li ithalatçıların maliyetlerini en az %30 oranında artırması bekleniyor. Ancak, sektörün bazı kesimleri verginin uygulanma biçimi dolayısıyla beyan edilen fiyatların belirlenen eşik değer civarında yoğunlaşacağını, belirlenen değerlerin maliyetlerin altında bir oranı baz aldığı yolundaki argümanlarla yeni düzenlemeye karşı çıkıyor.

AB güneş panelindeki tarifeleri ilk defa 2013 yılında yükseltmişti. Sektörel değerlendirmelere göre Trump yönetiminin de önümüzdeki yılın Ocak ayı sonundan önce Çin'den yapılan panel ithalatındaki tarifeleri ciddi oranlarda yükseltmesi bekleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.