Avrupa Birliği ile Meksika Arasındaki STA Müzakereleri Tamamlandı

Avrupa Birliği ile Meksika Arasındaki STA Müzakereleri Tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) ile Meksika arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri tamamlandı.

AB Komisyonu Başkanı ile Meksika Ekonomi Bakanı başkanlığındaki heyetlerin telekonferans yöntemi ile yaptıkları son oturumda şu ana kadar çözümlenmemiş olarak kalan kamu ihalelerinin karşılıklı olarak birbirine açılması ve bu süreçlerdeki şeffaflık hükümleri görüşülerek sonuca bağlandı. Bu aşamadan sonra mutabakata varılan metnin yürürlüğe girebilmesi iç onay süreçlerini tamamlaması gerekiyor.

Mutabakata varılan metne göre AB ile Meksika arasındaki ticarette neredeyse tüm ürünlerdeki gümrük vergileri kaldırılıyor. Bunun yanında yeni nesil ticaret anlaşması özelliği taşıması nedeniyle sürdürülebilir kalkınmadan Paris İklim Değişikliği Sözleşmesine kadar son derece geniş alanda birçok hükümler de içeriyor.

Meksika, AB’nin Latin Amerika’daki en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor ve yıllık mal ticaret hacmi 66, hizmet ticaret hacmi ise 19 milyar Euro düzeyinde gerçekleşiyor. Halen uygulanan STA’nın 2001 yılında yürürlüğe girmesiyle ticaret hacmi 3 kattan fazla artış göstermişti. Yenilenen Anlaşma ile artışın yeni bir ivme kazanması bekleniyor.

Türkiye’nin hem AB ile arasında gümrük birliği olması hem de Meksika ekonomisi olan benzerlik-tamamlayıcılık özellikleri STA’nın ülkemiz açısından da önem taşımasını beraberinde getiriyor.

Kaynak: AB Komisyonu


Bu makalenin uzunluğu 168 kelimedir.