Avrupa Birliği Türk Alabalığına Karşı Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Türk Alabalığına Karşı Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Türk menşeli gökkuşağı alabalığı (çelikbaş) ithalatında uygulanan damping önleminin devamı için Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açılmasına karar verdi.

Danimarkalı üreticiler tarafından yapılan başvuruda Türk ürünlerinin sübvansiyonlu olduğu, Avrupalı üreticiler açısından haksız rekabet doğurduğu ve daha önce alınan dampinge karşı kesin önlemin devam ettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Aquaculture Advisory Council (AAC) adlı üretici birliği daha önce de konuyu gündeme getirmiş ve yürürlükteki telafi edici verginin Türkiye’nin sübvansiyon miktarlarını değiştirerek etkisiz kılındığı iddia edilmiş; Avrupalı üreticilerin üçüncü ülkelerden ithalata karşı olmadığı ancak rekabet şartlarını bozacak durumlara itiraz edildiği bildirilmişti. Mevcut soruna kalıcı ve adil bir çözüm bulunamazsa AAC tarafından nihai gözden geçirme başvurusu yapılmak zorunda kalınacağı da daha önceden ifade edilmişti.

Normal süresi 28 Şubat 2020 tarihinde biten açılan NGGS ile Soruşturma süresince yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kaynak: AB Komisyonu

Bu makalenin uzunluğu 127 kelimedir.