Avrupa Birliği Yıllık TPSA Raporunu Yayımlandı

Avrupa Birliği Yıllık TPSA Raporunu Yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) antidamping, telafi edici vergi, korunma önlemleri ve önlemleri etkisiz kılma gibi ticaret politikası savunma araçlarına (TPSA) ilişkin yıllık gelişmeleri içeren Raporunu yayımladı.

Söz konusu Rapora göre geçtiğimiz yıl 16 Soruşturma açılırken (2018’de 10) 12 yeni önlem de (2018’de 6)  yürürlüğe kondu. Süresi dolacak 18 mevcut önlemin gözden geçirme soruşturmaları Komisyonun en büyük iş yükünü oluşturdu.

Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) ile ilgili açılan Soruşturmalarda 2019 rekor yılı olurken açılan 4 soruşturmanın kapsam açısından da çok geniş olduğu vurgulandı. Çin menşeli sofra ve mutfak eşyasına yönelik açılan ÖEK Soruşturmasıyla 30 firmaya önlem alınmasının önemine dikkat çekildi.

2019 yılı sonu itibariyle uygulamadaki önlemler yüzde 5 düzeyinde artarak 140’a ulaştı. Bu önlemlerden en fazlasını 112 önlemle dampinge karşı kesin önlem oluştururken, bunu 16 telafi edici vergi ve 3 korunma önlemi takip etti.

Çin 93 önlemle en fazla önlem alınan ülke olurken, onu sırasıyla Rusya (10), Hindistan (7) ve ABD (6)  takip etti. Yapılan değerlendirmede TPSA önlemleri neticesinde yerli üretimin yaşadığı zararın yaklaşık yüzde 80’inin telafi edildiği belirtildi.

Kaynak: AB Komisyonu


Bu makalenin uzunluğu 164 kelimedir.