Avrupa Birliği'den Demir-Çelik Ürünlerine Geçici Korunma Önlemi

Avrupa Birliği'den Demir-Çelik Ürünlerine Geçici Korunma Önlemi

Avrupa Birliği 19 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere belirli demir-çelik ürünlerine geçici korunma önlemi getirdi.

Özellikle ABD'nin tarife artırımları sonrasında dünya genelindeki fazla kapasitenin kendi pazarına yöneleceği öngörüsüyle alınan önlem, Avrupalı üreticilerin yeni durumdan kaynaklı zararlarını azaltmayı hedefliyor.

Ticaret sapmasına en fazla sebebiyet vereceği düşünülen 23 ürün kategorisine karşı alınan geçici önlem tarife kotası (TRQ) şeklinde uygulanacak. Bu 23 kategoride, o yılın ithalatı önceki üç yılın ortalamasını aştığında %25 oranındaki geçici korunma önlemi devreye girecek.

Belirlenen kota ilk gelen ilk alır yöntemine göre dağıtılacak olup ilk aşamada herhangi bir ülke veya ülke grubuna müstakil tahsisat yapılmadı.

Bilindiği korunma önlemleri ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanıyor ve istisnalarını bazı tercihli sistemlerle özel ekonomik tavizli rejimler teşkil ediyor. Bu kapsamda alınan geçici önlem GSP kapsamındaki bazı gelişme yolundaki ülkelerle Avrupa Ekonomik Alanına (EEA) dahil Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn için uygulanmayacak.

Geçici önlem 200 gün yürürlükte kalacak olup, ilgili tarafların halen yürütülmekte olan Korunma Önlemleri Soruşturmasına müdahale olanağı bulunuyor.

Bu makalenin uzunluğu 150 kelimedir.