Avrupa Pazarında Türk Ürünlerine Rekabet Avantajı Kazandırabilecek Önlemler

Avrupa Pazarında Türk Ürünlerine Rekabet Avantajı Kazandırabilecek Önlemler

Bilindiği gibi damping ve korunma önlemleri başta olmak üzere ticaret politikası önlemleri süreli olarak alınmakta, yerli üreticiler tarafından ısrarlı ve usulüne uygun yeni bir başvuru olmadığı takdirde ikinci bir işleme gerek kalmaksızın bu tür önlemler kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili tüm paydaşlara gönderilen bir yazıda AB Resmi Gazetesinde yayınlanan mevzuat değişiklikleri sıralanarak, bazı ürünlerde süresi biten bazılarında ise Türkiye harici ülkelere alınan önlemlerin ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda belirtilen ürün grupları ve önlem durumları aşağıda sıralanmaktadır:

  1. Rusya ve Ukrayna menşeli demir veya çelikten mamul dikişsiz borular ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması- AB Resmi Gazetesinin 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı nüshası

  2. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli yüksek mukavemetli polyester iplik ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması - AB Resmi Gazetesi'nin 11 Ekim 2019 tarihli ve L 260 sayılı nüshası

  3. ÇHC menşeli çelik tekerlek ithalatında dampinge karşı geçici önlem uygulanması - AB Resmi Gazetesinin 10 Ekim 2019 tarihli ve L 259 sayılı nüshası

  4. ÇHC menşeli seramik karolar ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması - AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli ve L 258 sayılı nüshası

  5. Rusya, Trinidad ve Tobago ile ABD menşeli üre ve amonyum nitrat ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması - AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ekim 2019 tarihli ve L 258 sayılı nüshası

  6. ÇHC menşeli ütü masaları ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması - AB Resmi Gazetesi'nin 2 Ekim 2019 tarihli ve L 252 sayılı nüshası

  7. ÇHC menşeli peroksosülfat ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması - AB Resmi Gazetesi'nin 26 Eylül 2019 tarihli ve L 246 sayılı nüshası.


Bu makalenin uzunluğu 249 kelimedir.