Avrupalı Üreticiler Demir-Çelik Korunma Önleminin Devamı İçin Baskılarını Artırıyor

Avrupalı Üreticiler Demir-Çelik Korunma Önleminin Devamı İçin Baskılarını Artırıyor

Avrupa’nın kurulu çelik üretim kapasitesinin büyük kısmına sahip 12 üye ülke, Haziran ayında sona ermesi planlanan mevcut çelik korumasının devamı için AB Komisyonuna baskılarını artıyor.

Üye devletler, Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis'e gönderilen mektupta Covid-19 salgını ve Avrupa'da bunun neden olduğu büyük ekonomik yavaşlama devam ederken çelik endüstrisinin faaliyeti üzerindeki şiddetli olumsuz etkinin de sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, üretim kapasite kullanım oranlarının azalmaya devam ettiği ve Avrupa'daki birkaç üretim tesisinin kapandığı, mevcut tesislerdeki stok birikimininse arttığı vurgulandı.

Bazı Komisyon yetkililerinin, korunma önlemlerinin yerini münferit bazı yeni tedbir ve mekanizmaların alacağını söyledikleri bildirilirken, korunma önleminin devamında ısrarcı olan Avrupa Çelik Derneği EUROFER, anti-damping vergileri ile korumanın farklı araçlar olduğunu ve birbirlerinin yerini tutamayacağını açıkladı.

Geçiş sürecinin bir parçası olarak sunulan belgelere göre, İngiliz çelik üreticileri de ülkenin çelik ithalat önleminin bu yıl Haziran ayından itibaren üç ila dört yıl daha uzatılması için baskılarını yoğunlaştırıyor.

Kaynak: Argus Media


Bu makalenin uzunluğu 142 kelimedir.