Azerbaycan Gümrük Kontrollerini Sıkılaştırma Kararı Aldı

Azerbaycan Gümrük Kontrollerini Sıkılaştırma Kararı Aldı

Azerbaycan gümrük vergilerinin kamu gelirleri içindeki payının azalma eğiliminde olduğunu ve gelir kaybının önüne geçilebilmesi için ilave tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Bu kapsamda özellikle 2019 yılından başlayarak gümrük işlemlerindeki denetimlerin artırılacağı; gerçeğe aykırı beyanların ortaya çıkarılması için yapılacak kontrollerin hem nitelik hem de nicelik açısından sıklaştırılacağı bildirildi.

Bu açıdan özellikle ülkemizden Azerbaycan'a ihracat yapan firmalarımız başta olmak üzere Azeri gümrük idarelerine yapılan her tür bildirim ve beyanda gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi firmalarımızın bir sorun yaşamaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu makalenin uzunluğu 77 kelimedir.