Bakır Tellerdeki Dampinge Karşı Önlem Kaldırıldı

Bakır Tellerdeki Dampinge Karşı Önlem Kaldırıldı

Bilindiği gibi 7408.11 GTP'sinde sınıflandırılan enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen rafine edilmiş bakır tellerin ithalatında Rusya'dan ithalatta 2005; Ukrayna'dan ithalatta ise 2006 yılından beri dampinge karşı kesin önlem yürürlükteydi.

Söz konusu üründeki dampinge karşı önlem Rusya menşeli olanlar için CIF bedelin %3’ü, Ukrayna menşeli olanlar içinse CIF bedelin %6,9’u oranında uygulanmaktaydı.

Bu önlemlerin uzatılması için Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden açılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlanarak sonucu 29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

NGGS ile, söz konusu ithalatın artık yerli üretici üzerinde baskı oluşturmadığı sonucuna varılarak her iki ülke için de dampinge karşı kesin önlemin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.