Bangladeş ve Nepal Menşeli İplikler İçin Soruşturma

Bangladeş ve Nepal Menşeli İplikler İçin Soruşturma

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Nepal ve Bangladeş menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin” ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.

Soruşturma konusu eşya 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç) ve 55.11 tarife pozisyonlarında sınıflandırılıyor.

ÖEK, daha önce Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam için alınan antidamping önlemlerinin Bangladeş ve Nepal'den yapılan ithalatla etkisiz kılındığı gerekçesine dayanıyor.

Soruşturma konusu ipliklerin Nepal menşeli olarak ithalatı 2011 yılı itibariyle yaklaşık 1.700 tondan 2016 yılı sonunda 9.700 tona, 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle de 14.560 tona yükselmiştir. Bangladeş’ten yapılan ithalat ise 2015 yılındaki yaklaşık 1.150 tondan 2016 yılı sonunda 2.120 tona, 2017 yılının ilk 10 ayında ise 3.000 tona ulaşmıştır.

1/1/2015 ile 1/12/2017 tarihleri arasının Soruşturma Dönemi olarak kabul edildiği Soruşturmaya başta Bangladeş ve Nepal'deki üretici ve ihracatçılar olmak üzere, ilgili ithalatçı ve sivil toplum örgütlerinin 37 gün içinde öncelikle soru formunu doldurarak müdahil olmaları gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 155 kelimedir.