Bazı İpliklerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Bazı İpliklerin İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

16 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile bazı ipliklerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi. 52, 54 ve 55 nci fasıllarda sınıflandırılan bazı ipliklere getirilen ilave gümrük vergisi yüzde 5 ila yüzde 8 arasında değişiyor ve altılı bazda 63 tarife pozisyonunu kapsıyor.

Genel itibariyle getirilen ilave gümrük vergisi tek kat pamuk ipliği, sentetik filament iplikleri (naylondan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler hariç), sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında uygulanacak.

AB ve ülkemizin serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler tercihli menşeinin ispatı halinde ilave gümrük vergisi kapsamı dışında tutulurken dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalatta da bu vergi tahsil edilmeyecek.

Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde de ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Bu makalenin uzunluğu 136 kelimedir.