Bazı Kompresörlerin İthalatına Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

Bazı Kompresörlerin İthalatına Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

1 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla 500 bin adet kompresör ithalatına sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ithal lisansı ilgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince aranacak.

Gümrük vergisiz ithalata konu olabilecek eşya 8414.30.81.90.00 GTİP’te sınıflandırılan “Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8 kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olanlar” şeklinde tanımlandı.

Aynı günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de 500 bin adetlik tarife kontenjanın ne şekilde dağıtılacağı da belirlendi.

Buna göre, talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının 500 binden fazla olması durumunda dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.


Bu makalenin uzunluğu 142 kelimedir.