Bazı Makine, Alet ve Oyuncakların İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Bazı Makine, Alet ve Oyuncakların İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile bazı makine, alet ve oyuncakların ithalinde ilave gümrük vergisi alınması kararlaştırıldı.

Oksijen vb gaz jeneratörleri, sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için alüminyumdan silindir kapaklar, bazı santrifüj pompalar, evlerde kullanılan fanlar, portatif tarım veya bahçeciliğe ait püskürtücüler, tohum, hububat, kuru baklagillerin tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makine ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makine ve cihazlar, ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus bazı makineler, maden dedektörleri, bazı oyuncaklar, skuter, su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için malzemeler Karar kapsamında ilave gümrük vergisine tabi olacak.

İlave gümrük vergileri, ülke ve ürün grubuna göre değişmekle beraber yüzde 5 ila yüzde 30 arasında olacak.

7 Aralık 2018 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde Kararla getirilen ilave gümrük vergileri uygulanmayacak.

Bu makalenin uzunluğu 167 kelimedir.