Bazı Plastik Eşya İthalatına Fiyat Bazlı Gözetim Getirildi

Bazı Plastik Eşya İthalatına Fiyat Bazlı Gözetim Getirildi

15 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile bazı plastik eşyanın ülkemize ithaline ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirildi.

Buna göre, 3919.10.15.00.00, 3919.10.80.20.00, 3919.90.80.30.00, 3919.90.80.90.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyoların ithalatı Tebliğde ilan edilen eşik değerlere tabi olacak. Kilogram başına 3 ila 3.5 ABD Doları arasında değişen bu eşik değerlerin altında kalan ithal talepleri için İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gözetim Belgesi gümrük idarelerince aranacak.

Uygulama 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.


Bu makalenin uzunluğu 79 kelimedir.