Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

2 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile sanayinin girdi ihtiyaçlarını uygun şartlarla sağlamak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde tarife kontenjanı açıldı.

3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında 40.000 ton; 3815.90.10 veya 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında ise 450 tonluk tarife kontenjanı talep toplama yöntemiyle dağıtılacak.

Söz konusu kontenjanlardan faydalanmak için 12 Şubat 2018 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na başvurulması gerekiyor.Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların elektronik ortamda her bir eşya için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

Toplam talep miktarının açılan kontenjanı geçmesi durumunda başvurular, talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllardaki kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınarak sonuçlandırılacak.

Bu makalenin uzunluğu 122 kelimedir.