Bazı Valflerin İthalatındaki Gözetim Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Bazı Valflerin İthalatındaki Gözetim Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi 2018/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 8424.90, 8481.30 ve 8481.80 pozisyonları altında sınıflandırılan bazı valflerin ithalatında kilogram başına 12 ila 20 dolar arasında değişen oranlarda fiyat bazlı gözetim kıymeti uygulanıyordu.

16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle gözetim kıymetleri ve kapsamdaki GTİP’lerde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, 8424.90.80.00.19 ve 8481.80.79.00.00 GTİP te sınıflandırılan yangın söndürme tetikleri 12 ABD Doları /kg gözetime tabi olacak; Gözetim, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için uygulanmayacak.

Belirlenen kıymetlerin altındaki ithal talepleri ancak Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen gözetim belgesi ile mümkün olabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.