Bilişim Sektörü İçin Türk Ticaret Merkezi Kurulması Gündemde

Bilişim Sektörü İçin Türk Ticaret Merkezi Kurulması Gündemde

TİM tarafından yapılan açıklamada ABD’nin San Francisco şehrinde “Bilişim Sektörü” Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) açılması yönünde talepler alındığı bildirilmekte ve kurulması muhtemel bu TTM’de yer almak isteyen firmaların taleplerinin kendilerine iletilmesi istenmektedir.

Konuyla ilgili firmalarımızın kayıtlı bulundukları ihracatçı birlikleri üzerinden TİM'e ulaşmalarında fayda görülmektedir.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması ve ihracatın artırılması için tasarlanan TTM'lere ciddi devlet desteklerinin sağlanması yanında Türk ürünlerinin bir arada sunularak kümelenme mantığı ile olumlu bir dışsallık oluşturulması ve ortak yönetim giderlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

TTM’ler, TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, Ticaret/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, İşveren Sendikaları gibi işbirliği kuruluşlarının iştiraki ile kurulabilmektedir. Söz konusu merkezlerde hukuki/mali danışmanlık hizmetleri ve pazara giriş hizmetleri sunulmakta ayrıca kira, personel, tanıtım masrafları önemli oranlarla desteklenmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 112 kelimedir.