Birleşik Krallık Bazı Çelik Ürünlerine Uyguladığı Önlemi Askıya Alma Soruşturması Başlattı

Birleşik Krallık Bazı Çelik Ürünlerine Uyguladığı Önlemi Askıya Alma Soruşturması Başlattı

Birleşik Krallık Ticaret Önlemleri Kurumu (TRA) 9 Şubat 2024 tarihinde çelik ürünlerine uygulanan korunma önleminin askıya alınması ve tabi olduğu kota rejiminin (TRQ) gözden geçirilmesi amacıyla iki gözden geçirme soruşturması açtı.

TRA, Kategori 1 çelik ürünlerine ilişkin mevcut koruma önlemi için yürüteceği askıya alma ve Tarife Oranı Kotası incelemeleri ile ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin daha kolay piyasaya sunulabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak. TRA tarafından 4 Eylül 2023 tarihinde başlatılan ve halen devam eden Soruşturma ile mevcut korunma önleminin bütünü gözden geçirilirken, yeni açılan soruşturmalar sadece kategori 1 olarak sınıflandırılan sıcak haddelenmiş rulo ve yassı çelik ürünlerini kapsayacak. Yeni açılan gözden geçirme soruşturmalarının açılış nedeni olarak Tata'nın mevcut yüksek fırınları ve kok fırınlarını devre dışı bırakıp zamanla bunları daha yeşil bir elektrik ark ocağıyla değiştirme planına bağlı olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu ürün temininde ortaya çıkabilecek değişimler olduğu duyuruldu.

Yerli üretim dalındaki bu değişimin sonucunda sıcak haddelenmiş yassı ürün ve rulo üretimindeki azalma, İngiltere'nin talebi karşılamak için daha fazla ithalata ihtiyaç duyacağı ve mevcut TRQ seviyelerinin muhtemelen yeterli olmayacağı anlamına geliyor. Soruşturmalar Birleşik Krallıkta mukim üretici ve ithalatçıların talebi üzerine açıldı. İlgili Soruşturmalara taraf olmak için TRA’ya 25 Şubat 2024 tarihine kadar başvurmak gerekiyor. 

Kaynak: TRA


Bu makalenin uzunluğu 191 kelimedir.