Birleşik Krallık İGV Uygulamalarında AB’ye Karşı Alınan Tedbirlere Konu Olacak

Birleşik Krallık İGV Uygulamalarında AB’ye Karşı Alınan Tedbirlere Konu Olacak

20 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla, 3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Kararına Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan ilave gümrük vergilerinin uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi.

Bu düzenlemeye göre 1 Ocak- 20 Nisan 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.

Aynı günkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka Kararla da 2021 yılı İthalat Rejim Kararına, Birleşik Krallık STA’sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi.

Eklenen bu madde gereğince de, 1 Ocak- 20 Nisan 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların da iadesi talep edilebilecek. 


Bu makalenin uzunluğu 116 kelimedir.