Boru ve Profil İthalatına Damping Önlemi

Boru ve Profil İthalatına Damping Önlemi

2 Mart 2018 tarihinde Çin ve Tayvan menşeli boru ve profil ithalatına yönelik başlatılan damping nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlandı.

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 GTİP'lerinde sınıflandırılan “Diğerleri” tanımlı eşya ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” tanımlı eşyaya dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.

Buna göre, Tayvan menşeli olanlara yüzde 7.98 ila 11.5; Çin menşeli olanlara ise yüzde 13.82 ila 20.5 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.

Bu makalenin uzunluğu 81 kelimedir.