Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarımsal Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarımsal Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) uyarınca Bosna Hersek menşeli bazı tarımsal ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı. Buna göre belirlenen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

Tarife kontenjanları, canlı büyükbaş hayvan, canlı koyun ve keçi, karkas et, sakatat, horoz ve tavuk, alabalık, sazan balığı, tatlı mısır, buğday unu, Ayçiçek yağı, şeker, çikolata, bazı hububat mamulleri ve ekmekçilik ürünleri, mineral sular gibi ürünlere 100 ila 75 bin ton arasında değişen miktarlarda açıldı. Belirlenen tarife kontenjanları yıllık olarak belirlenirken her takvim yılında yenilenecek.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğle belirlendi. 


Bu makalenin uzunluğu 110 kelimedir.