Branda İthalatında Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Branda İthalatında Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Bilindiği gibi Çin ve Vietnam menşeli branda ithalatında 2008 yılından beri kilogram başına 1,06 ila 1,16 ABD Doları dampinge karşı önlem yürürlükte bulunuyor.

Söz konusu Önlem bir defa uzatılmış olup yeni bir önlem alınmaması halinde 11 Kasım 2019 tarihinde sonlanacaktır. 8 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) için bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açılmasına karar verildi.

Yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., CNC Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve RAD Tekstil San. Tic. A.Ş.’nin başvurusuna istinaden açılan NGGS, Soruşturma sonuçlanıncaya kadar mevcut önlemin aynı şekliyle uygulanmasını hükme bağlıyor.

Yürütülecek olan Soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm ilgili tarafların Soru Formlarını 37 gün içinde doldurarak sürece müdahil olması gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 133 kelimedir.