Brezilya ve Avustralya, Hindistan Şeker Sübvansiyonlarını DTÖ'ye Taşıdı

Brezilya ve Avustralya, Hindistan Şeker Sübvansiyonlarını DTÖ'ye Taşıdı

Brezilya ve Avustralya Hindistan'ın şeker kamışı ve şeker üretimine sağladığı sübvansiyonlar için konsültasyon başlatılması talebiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu.

Söz konusu devlet desteklerinin hem üretimde hem de ihracatta sağlandığı ve haksız rekabet doğurduğu iddiasıyla yapılan başvuru evrakı DTÖ Sekretaryası tarafından üye ülkelere dağıtıldı.

Brezilya ve Avusturya, Hindistan'ın sübvansiyonlarının DTÖ Tarım Anlaşması, Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması ile GATT 1994 Anlaşmasını ihlal eder nitelik taşıdığını iddia ediyor.

Konsültasyon talebi, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların DTÖ'ye taşınmasının ilk adımını oluştururken, 60 gün içinde taraflar ortak bir çözüme ulaşamazlarsa şikayetçi tarafların Panel açılmasını talep etme hakkı bulunuyor.

Bu makalenin uzunluğu 91 kelimedir.