Bulgaristan ve Polonya Menşeli Mensucat Damping Oranı BİLGE Sistemi Üzerinde Güncellendi

Bulgaristan ve Polonya Menşeli Mensucat Damping Oranı BİLGE Sistemi Üzerinde Güncellendi

İstanbul Gümrük Müşavirler Derneği’nin (İGD) başvurusu üzerine Bulgaristan ve Polonya menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucattaki damping oranları BİLGE Sistemi üzerinde güncellendi.

Bilindiği gibi Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturmaları ile alınan önlemler orijinal damping soruşturmalarının sonuçlarına bağlı olarak alındığından, söz konusu önlemdeki herhangi bir değişikliğin ÖEK önlemlerine de uygulanması gerekiyor.

Bulgaristan ve Polonya için mensucattaki önlemler de bu kapsamda olduğundan ve Çin’e karşı alınan önlemde değişiklik yapıldığından bu durumun söz konusu iki ülkeye de teşmil edilmesine karar verilmişti.

Ancak, bu durum BİLGE sistemi üzerinde güncellenmediğinden firmalar arasında şüphelere yol açmış ve İGD durumun düzeltilmesi için Ticaret Bakanlığı’na geçtiğimiz yılın sonunda başvurmuştu.

Bu kapsamda, Bulgaristan ve Polonya menşeli 2015/40 sayılı Tebliğ'de kayıtlı GTİP’ler için yüzde 44 antidamping vergisi oranının BİLGE Sistemi üzerinde güncellemesi Bakanlık tarafından 11 Şubat 2020 tarihi itibariyle yapıldı.


Bu makalenin uzunluğu 128 kelimedir.