Cam Elyaf İthalatı İçin Yürütülen Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Tamamlandı

Cam Elyaf İthalatı İçin Yürütülen Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Tamamlandı

Tayland menşeli/çıkışlı kesik elyaf ipliği ithalatı için 24 Ekim 2019 tarihinde açılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması tamamlandı.

Bakanlığın re’sen başlattığı soruşturmada Çin’e karşı uygulamada olan anti-damping vergisinin Tayland üzerinden etkisiz kılındığı iddiası araştırıldı. 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar ile taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşya soruşturma kapsamında bulunuyordu.

24 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre Tayland’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

Buna göre Çin’e karşı uygulanmakta olan kilogram başına yüzde 35.75 oranındaki anti-damping önlemi Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Tayland menşeli ithalat için de uygulanacak. 

Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.