Cam Elyafı Takviye Malzemelerine damping soruşturması açıldı

Cam Elyafı Takviye Malzemelerine damping soruşturması açıldı

Ekonomi Bakanlığı, Cam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin başvurusu üzerine bugün yayımlanan Tebliği ile Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli cam elyafı takviye malzemeleri için damping soruşturması başlattı.

7019.11.,7019.12,7019.19.10,7019.19.90,7019.31,7019.90 ve 7019.90.00.30 pozisyonları altında sınıflandırılan fitiller, flamentlerlerden olanlar, devamsız liflerden olanlar,takviye tabakaları, dokumaya elverişli liflerden olanlar (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç), cam liflerden keçe gibi cam elyafı takviye malzemeleri Soruşturma kapsamında yer alıyor.

Başta Mısırlı üreticiler olmak üzere ilgili tüm tarafların Soru Formunu 37 gün içinde doldurarak Bakanlığa iletmesi gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 78 kelimedir.