Cam İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Yeni Bir Değişiklik Daha Yapıldı

Cam İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Yeni Bir Değişiklik Daha Yapıldı

Bilindiği gibi 22 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 7004, 7005, 7006 ve 7007 GTP altında sınıflandırılan cam ithalinde uygulanan fiyat bazlı gözetimde değişikliğe gidilerek brüt kilogram başına 0.50 ila 0.70 dolar arasında değişen gözetim fiyatları belirlenmişti.

21 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir
Tebliğle söz konusu uygulamada değişikliğe gidildi. Daha önce 7007 pozisyonunda herhangi bir istisna öngörülmemişken yapılan yeni değişiklikle 7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12, 7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29, 7007.21.20.00.21, 7007,21.20.00.29, 7007.21.20.00.31 ve 7007.21.20.00.39 GTİP’li eşyalar gözetim uygulaması kapsamı dışına çıkarıldı.

Belirlenen fiyatların altındaki ithalat talepleri için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden gözetim belgesi alınması gerekiyor. Gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyan ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde Gözetim Belgesi aranmıyor. Ancak bu şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin Gözetim Belgesini ibraz etmesi zorunlu tutuluyor.


Bu makalenin uzunluğu 147 kelimedir.