Cam Kapak ve Transmisyon Zinciri Damping Gözden Geçirme Soruşturmaları Tamamlandı

Cam Kapak ve Transmisyon Zinciri Damping Gözden Geçirme Soruşturmaları Tamamlandı

16 Nisan 2021 tarihinde Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli cam kapakları ile 16 Haziran 2021 tarihinde Çin menşeli transmisyon zincirleri için açılan damping gözden geçirme soruşturmaları (NGGS) tamamlandı.

13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerle Soruşturmalar sonucunda ulaşılan tespitlere ve 5 yıl daha sürdürülecek önlem miktarlarına yer verildi.

Buna göre, Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli ve 7010.20.00.00.00 GTİP’te sınıflandırılan yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları için kilogram başına 0.52 dolar dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilecek.

Yine 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırılan Çin menşeli muhtelif transmisyon zincirleri ve aksamlarına uygulanan ton başına 1.200 dolarlık dampinge karşı önlem 5 yıl süreyle daha uygulamada kalacak.

Her iki soruşturmada da herhangi bir firmaya özel marj hesaplanmadığından, belirlenen önlemler tüm firmalar için geçerli olacak. 


Bu makalenin uzunluğu 123 kelimedir.