Çeltik İthalatına 100 bin Ton Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

Çeltik İthalatına 100 bin Ton Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca çeltik ithalatına 100 bin ton tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.

İlan edilen kontenjan 1006.10 pozisyonunda sınıflandırılan kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) olarak adlandırılan eşyayı kapsayacak. Tarife Kontenjanından faydalanmak isteyenlerin gerekli ithal lisansı için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına başvurması gerekiyor.

Belirlenen kontenjanın dağıtım usulleri de aynı günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle belirlendi. Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenecek ve firma başvurusunda yer verilen e-posta adresine bildirilecek.

Bu makalenin uzunluğu 93 kelimedir.