Cezayir İthalat Kısıtlamaları

Cezayir İthalat Kısıtlamaları

Cezayir’in ithalatı kısıtlamaya yönelik tedbirleri kapsamında, ithal edildiği gibi iç tüketime konu olan tüm mallar için, söz konusu mallar yola çıkmadan önce ithalatçı şirket tarafından Cezayir Bankalarına müracaatta bulunularak kayıt sırası alınması ve ithal eşyasının yükleme tarihinden 30 gün önce Cezayir bankalarına ithal bedelinin %120’sinin yatırılması zorunluluğu getirilmiştir.

22 Ekim 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan bu kısıtlama temel olarak makroekonomik istikrarı sağlamak ve borç krizini hafifletmek için alınmış bir karar özelliği taşımaktadır.

OPEC üyesi olan Cezayir'de bütçe gelirlerinin %60'ı, toplam ihracat gelirlerinin ise %95'i petrol ve doğalgaz gelirlerinden elde edilmektedir.

2014'ün ikinci yarısından beri düşme trendinde olan ham petrol fiyatları Cezayir ekonomisini ve mali yapısını son derece olumsuz bir şekilde etkilerken, petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi makroekonomik veriler üzerindeki baskıyı azaltmaktadır.

Bu makalenin uzunluğu 117 kelimedir.