Cezayir İthalat Kısıtlamalarında Değişiklik

Cezayir İthalat Kısıtlamalarında Değişiklik

Cezayir'in başta cep telefonları, mobilya ve gıda ürünleri olmak üzere bu yıl başında yasaklama getirdiği ürünlerin ithalatında yasaklamayı aşamalı bir şekilde kaldırmayı planladığı bildirildi.

Yasaklamanın yerini zamanla yüksek gümrük vergilerine bırakması ve bu şekilde kamu maliyesi açısından da gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başta nihai ürün niteliği taşıyan ve yasak kapsamında bulunan ürünlere yüksek ilave gümrük vergileri belirlenecek ve aşamalı olarak yasak kapsamından çıkarılacak. Ancak yapılan açıklamada konuya ilişkin net bir takvim verilmedi.

Cezayir'de devlet bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ı; toplam ihracat gelirlerinin ise yüzde 95'i enerji ticaretinden elde ediliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalar kamu finansmanını büyük oranda etkilediğinden dış ticaret düzenlemeleri de bu tür fiyat değişimlerine göre köklü değişikliklere tabi tutuluyor.

Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.