Cezayir’e Yapılan İhracata Getirilen İlave Zorunluluklar

Cezayir’e Yapılan İhracata Getirilen İlave Zorunluluklar

Bilindiği gibi 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle Cezayir'e yapılan tüm ihracat işlemlerinde teslim şeklinin CFR olması zorunluluğu getirilmiştir. Cezayir Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bir bilgilendirmeye göre CKD/SKD olarak Cezayir'e ihraç edilen cep telefonları ve elektrikli ev eşyalarının (beyaz ve gri eşya) teslim şeklinin FOB olması uygulaması başlatılmıştır.

Bu ürünleri Cezayir'e ihraç edecek firmalarımızın ihraç faturalarının FOB olarak düzenlenmesi ve kesilen faturalarda navlun ve sigorta ücretinin kesinlikle yansıtılmaması gerekmektedir. Bu değişiklikle ihraç konusu eşyaya ilişkin navlun ve sigorta masraflarının Cezayir'deki alıcı tarafından ödenmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.

Aynı bilgilendirmede, anılan ürünlerin (cep telefonu ve elektrikli ev eşyaları) ihracat bedelleriyle ilgili ödemelerin bir yılı aşmamak kaydıyla en az dokuz ay vadeli olarak yapılmasının öngörüldüğü; dolayısıyla, bu ürünlerin ihracat bedellerinin daha önce peşin olarak (akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekliyle) tahsili mümkün iken bu değişiklik neticesinde tahsilatların bir yılı geçmeyen vadeyle mümkün olabileceği, Cezayir'e ihracatlarda teslim şeklinin FOB olması uygulamasının 31 Aralık 2019 tarihinden sonra diğer tüm eşyalar için geçerli olacağı hususunun Cezayir Maliye Bakanlığı tarafından Cezayir'de faaliyet gösteren bankalara duyurulduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu uygulamanın Cezayir'e yönelik taşımacılık yapan firmalarımız ile özellikle Cezayir'e elektrikli ev aletleri (beyaz ve gri eşya) ihracatı yapan firmalarımızı olumsuz etkileyebileceği; zira, CKD/SD olarak ihraç edilen elektrikli ev eşyaların ihracat bedellerinin bir yılı geçmeyen vadeyle yapılmasının anılan firmalarımıza ek finansman yükü getireceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 212 kelimedir.