Çin ABD’nin İlave Gümrük Vergisi Uygıulamalarını DTÖ’ye Taşıdı

Çin ABD’nin İlave Gümrük Vergisi Uygıulamalarını DTÖ’ye Taşıdı

Çin, ABD’nin 1 Eylül 2019 tarihinden uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri ile ilgili bildirimini DTÖ’ye göndererek konsültasyon başlatılmasını talep etti.

Söz konusu talep, 4 Eylül itibariyle DTÖ Sekreteryası tarafından üye ülkeler arasında sirküle edildi.

Çin ABD tarafından alınan vergi artırma kararının GATT 1994 Anlaşması hükümleri ile uyumsuz olduğu, ayrımcılık temelli alındığı ve sadece Çin mallarına yönelik olarak uygulanması ile yürürlükteki son vergi oranlarının ABD’nin bağlı tarifelerini (bound rate) aştığı iddialarında bulunuyor.

DTÖ Hukuku çerçevesinde konsültasyonların başlanmasını istemek anlaşmazlığın ilk gerekli adımını oluşturuyor. Bu görüşmeler neticesinde 60 gün içinde bir çözüme ulaşılamazsa şikâyetçi ülke DTÖ’den konu ile ilgili Panel kurulmasını isteyebiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 97 kelimedir.