Çin atık ithalatını yasaklıyor

Çin atık ithalatını yasaklıyor

Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne yaptığı bildirimde bu yıl sonu itibariyle plastik atık, kağıt, demir-çelik cürufu, tekstil atıkları, kül gibi eşyanın ithaline izin vermeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük atık ithalatçısı olan Çin Reuters verilerine göre 2016 yılında 3.7 milyar tutarında 7.3 milyon ton atık plastik ithalatı gerçekleştirdi.

Japonya ve ABD başta olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin hemen hepsi bu türdeki atıklarını görece daha düşük bertaraf maliyeti ile Çin'e gönderirken, Çin tarafından alınan bu kararın hammadde maliyetleri üzerinde kayda değer etkisi olması bekleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 78 kelimedir.