Çin Birçok Ürün Grubunun İthalatındaki Gümrük Vergilerini Düşürdü

Çin Birçok Ürün Grubunun İthalatındaki Gümrük Vergilerini Düşürdü

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan bir bildirimde Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu yılın başından itibaren geçerli olacak şekilde birçok üründe "en çok gözetilen ülke" (MFN) oranları üzerinden gümrük vergisi indirimine gittiği bildirildi.

883 tarife satırında yer alan belirli ithal mal ve malzemelere yönelik tarife oranları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azaltıldı veya sıfırlandı. 484 tarife satırındaki eşyanın gümrük vergilerininse 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren azaltılmasına karar verildi.

Ürün grupları ile karşılaştırmalı gümrük vergilerine Çin Maliye Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Başta tekstil ve konfeksiyon sektörü olmak üzere Çin’e ihracat planı bulunan firmalarımızın Çin pazarına girişte azalan gümrük vergileri sebebiyle avantaj elde edebileceği değerlendiriliyor.


Bu makalenin uzunluğu 100 kelimedir.