Çin Menşeli Çekme Boru İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Çekme Boru İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için Çin menşeli demir-çelikten dikişsiz çekme boru ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Soruşturma, yerli üretici Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Çin menşeli 73.04 GTP altında yer alan ve tam listesi ekte verilen “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borulara” yönelik damping gözden geçirme soruşturması yürütülecek. Hâlihazırda söz konusu ürünler için 2016 yılından beri ton başına 100 ile 120 dolar arasında değişen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Açılan Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 118 kelimedir.