Çin Menşeli Kapı Kilit ve Aksam İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Kapı Kilit ve Aksam İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

26 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için kapı kilitleri ve bunların bazı aksamının ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturma, yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

Bu kapsamda Çin menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “kapı kilidi silindirleri (barel)” ile 8301.60.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası”na yönelik damping soruşturması yürütülecek.

İlki 2003 yılında alınan 2015 yılından beri de değiştirilerek uygulanan önlem kapsamında Çin menşeli /çıkışlı ürün ithalatında kilogram başına 4 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, ihracatçı, üretici veya ilgili sivil toplum örgütlerinin en geç 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak süreci başlatmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 171 kelimedir.