Çin menşeli Kontrplak Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Çin menşeli Kontrplak Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’ler altında yer alan kontrplak için halihazırda Çin, Bulgaristan ve Vietnam için metreküp başına 240 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüktedir ve bu önlemin süresi 10 Temmuz 2017'de sona erecektir.

Dampingli ithalatın ve sektör zararının devam ettiğini iddia eden KONÜDER (Kontrplak Üreticileri Derneği), üyesi olan 15 firma adına önlemin devamı için başvuruda bulunmuştur.

Usul yönünden başvuruyu yeterli bulan Ekonomi Bakanlığı 05/07/2017 tarihinde yayımladığı Tebliğ ile kontrplak için Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açmıştır.

Sürece müdahil olmak isteyen ilgili tarafların 37 gün içinde soru formlarını doldurarak Ekonomi Bakanlığı'na başvurması gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 92 kelimedir.