Çin Menşeli Polyester Elyaf Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin Menşeli Polyester Elyaf Damping Soruşturması Tamamlandı

24 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin menşeli polyester elyaf ithalatı için başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlandı.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş tarafından yapılan ve sekiz yerli üretici tarafından desteklenen başvuru ile açılan Soruşturma 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan “polyesterlerden sentetik devamsız lifler"i kapsıyordu.

Yürütülen Soruşturma ile mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varıldı.

Bu itibarla, kilogram başına 0.21 ABD doları tutarındaki mevcut dampinge karşı önlemin aynı şekliyle devamına karar verildi.

Bu makalenin uzunluğu 85 kelimedir.