Çin Menşeli Sentetik Mensucat İthalatına Damping Önlemi

Çin Menşeli Sentetik Mensucat İthalatına Damping Önlemi

20 Nisan 2018 tarihinde Çin menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat için başlatılan damping nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın Çin'den ithalinde yüzde 44 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına devam edilmesi kararı verilmiştir.

Alınan önlemde herhangi bir firma farklılaştırması söz konusu olmayıp, önlem bu haliyle 5 yıl yürürlükte kalabilecektir.

Bu makalenin uzunluğu 75 kelimedir.