Çin Menşeli Suni Deri İthalatındaki Damping Uygulamasında Değişiklik

Çin Menşeli Suni Deri İthalatındaki Damping Uygulamasında Değişiklik

Bilindiği üzere, 2015 yılından beri Çin menşeli koagüle suni deriler için kilogram başına 1.9 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile eşya tanımında detaylandırmaya gidilerek uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Daha önce önlem 5603.14 (Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat (koagüle suni deri)) için tanımlanmışken yapılan yeni düzenleme ile 3921.13 GTP’leri altında yer alan koagüle suni derilerin de önlem kapsamında olduğu kayıt altına alınmıştır.

Önleme konu olan koagüle, dokunmamış mensucatın üzerine poliüretan kaplanması suretiyle elde edilen bir tür kumaş veya dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan deri taklitleri olup suni deri üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Yeni uygulama yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanmıştır.

Bu makalenin uzunluğu 119 kelimedir.