Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin menşeli tuğla ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi.

Daha önce alınan önlemin süresi dolacağından söz konusu ürünler için 2 Mart 2018 tarihinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) başlatılmıştı.

NGGS, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11 GTİP'li “kromit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.12 GTİP'li “magnezit ateş tuğlalar”, 6902.10.00.10.13 GTİP'li “krom magnezit ateş tuğlalar” ve 6815.91 pozisyonlu “magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” ürününe yönelik yürütüldü.

Soruşturma neticesinde daha önceki 145 $/ton tutarındaki dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına karar verildi.

Bu makalenin uzunluğu 101 kelimedir.