Çin ve Tayland Menşeli Bebek Bakım Ürünleri İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Çin ve Tayland Menşeli Bebek Bakım Ürünleri İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Burda Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin ve Tayland menşeli plastik emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri ”ne yönelik bir damping soruşturması açıldı.

4 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile başlatılan Soruşturma 3923.21.00.00.11, 3923.29.10.00.11, 3923.29.90.00.11, 3923.30.10.00.19, 3924.10.00.00.11, 3924.10.00.00.19, 3924.90.00.00.11, 3924.90.00.00.19, 3926.90.97.90.18, 8414.10.81.90.00, 8414.10.89.90.00 GTİP’lerinde sınıflandırılan ürünleri kapsayacak.

Soruşturmaya katılım sağlamak isteyen ithalatçı, üretici veya diğer ilgili tarafların Tebliğde belirtilen soru formlarını doldurarak 37 gün içinde sürece müdahil olmaları gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 79 kelimedir.