Çin'den ABD TPSA Soruşturmalarına Misilleme

Çin'den ABD TPSA Soruşturmalarına Misilleme

ABD'nin son dönemde artan başta anti damping ve anti sübvansiyon soruşturmaları olmak üzere ticaret politikası savunma araçlarındaki agresif tutumuna Çin'den karşılık gelmeye başladı.

Son olarak güneş panelleri ile ev tipi çamaşır makinelerine alınan önlemlerden sonra, Çin ABD menşeli sorgum ithalatına karşı anti damping ve sübvansiyon soruşturması açtı.

Çin, söz konusu Soruşturmayı re'sen açtığını duyururken, sorgum ve soya ithalatında ABD'nin en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. ABD 2013 yılından beri bu ürünlerdeki toplam hasatının yarısını Çin'e ihraç ediyor ve alınacak olası önlemler ABD'li üreticilerin bu pazardaki avantajlarını çok önemli ölçekte yitirmeleri anlamına gelecek.

2017 yılında Çin ABD'den 1.32 milyar dolar tutarında 4.8 milyon ton sorgum ithalatı gerçekleştirdi.

Bu aşamada henüz Soruşturmaya konu olmasa da ilerleyen zamanda konu olabilecek soya ithalatı ise yine aynı yıl 14 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı.

Bu makalenin uzunluğu 124 kelimedir.